Erdem GÖKTÜRK

[email protected]
Diğer Yazıları

KULÜPÇÜLÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER -2


Yazının birinci bölümünde sporun genel olarak gelişimi üzerinde durmuştuk. Bu ikinci bölümde ise kendi bakış açımdan kulüplerin geliştirmesi gereken odak alanlarını tanımlamaya çalıştım. Hemen vurgulamak gerekir ki bu yalnızca bir kişinin görüşleridir. Spor gibi çok geniş bir alanda mutlaka birden çok daha fazla doğru model olacaktır. Dolayısı ile yazı şu doğru, ya da şu yanlış veya eksik demek amacını taşımamaktadır.

Geçen bölümü kapattığımız yerden başlayalım. Türk spor araştırmaları açısından önemli bir isim olan Kurthan Fişek’in tanımlaması bugün dahi geçerliliğini korumaktadır : “…Türkiye’de spor yöneticiliğinin temel sorunu sporun nasıl yönetileceğine karar verilememiş olmasıdır. Dahası hangi amaçla spor yapılacağına da henüz karar verilmiş değildir.”

Bireyin özne olması

Esas özne olması gereken bireye dönüldüğünde, coşku ve neşe kaynağı olarak serbest zamanların değerlendirilmesinde tercih edilmesi gereken bir araç olan spor, yukarıdan belirlenen disipline edici ve düzenleyici politikalar yanında günümüzde endüstriyel sporun gerek zaman, gerekse beden algısı üzerindeki baskısı nedeni ile birey açısından sıkışmış bir alanı ifade etmektedir.

Doğru, Düzenli, Güvenli

Her şeyden önce, sporda hem disiplin hem de düzenin bireye getirdiği pozitif etkileri sürdürmek esastır. Gündelik zorunlu işlerinin dışında kalan, serbest zamanını fiziksel aktivite ile geçiren birey hem beden sağlığı olarak fayda sağlayacak, hem de aynı zaman diliminde yer alabilecek daha az faydalı veya zararlı aktivitelere göre zamanını daha iyi değerlendirme fırsatı bulacaktır. Bu fayda sporun yapılması ile zaten kendiliğinden gelen, bir anlamda pasif bir fayda olacaktır. Dolayısı ile bu faydalar için temel gereksinim sporun DOĞRU, DÜZENLİ ve GÜVENLİ yapılmasını sağlayabilmektir. Gerek bedene dair, gerekse sporun etik ve ahlaksal boyutlarında doğru spor yapılması, bu alanda eğitimin ve doğru eğiticilerin bulunması önemlidir.

Özgürleştirici, Özgün, Aktif, Eğitim

Amaç sporun bu disipline edici ve düzenleyici yönlerini gözardı etmeden, sporculara ÖZGÜRLEŞTİRİCİ bir ortam sunmaktır. Bireyin ÖZGÜN kişilik özellikleri yaklaşımın temelinde yer almaktadır. Bu bireysel özelliklerin belirlenmesi, farkındalık yaratılması, geliştirilerek sosyal alanda güvenle kullanılabilme yetisi kazandırılması önceliklendirilmiştir. Spor alanında kendiliğinden oluşmayan bu fayda için AKTİF bir program yürütülerek, konu ile ilgili paydaşlar aracılığı ile EĞİTİM planlaması yapılması da öncelikler arasında yer almalıdır.

Akademik Gelişim

Bunun yanında okullar ile işbirliği gerek sporcuların okul sporları ve kulüp aktiviteleri arasında koordine olarak çalışabilmeleri, gerekse de okul takımları içinde eğitim hayatına daha motive olabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Okullardaki AKADEMİK GELİŞİME de destek olacak bir yaklaşım ile bünyedeki sporcuların yüksek öğrenim olanaklarını (Spor Akademileri yolu ile) çeşitlendirecek çalışmalar hedeflenmelidir.

Hayal edebilmek

Rekabetçi takımlar ile liglerde yer alma konusu ise hem programın sürdürülebilirliğine destek olmak, hem de elit adayı sporcular da yaratarak geriden gelenlere hedefleyebilecekleri somut örnekler sunabilmek, HAYAL EDEBİLMEK ve bu hayallere ulaşılabilirliği göstermek açısından değerlendirilmelidir.

Fırsat eşitliği

Sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılma konusunda DEZAVANTAJLI olan gruplara da eğilinmeli, bu gruplarda yapılacak çalışmalar ile spora ulaşma açısından fırsat eşitliği şansı sağlanması yönünde gayret gösterilmelidir. Söz konusu gruplar, yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak kaydı ile kız çocukları, engelliler, mülteciler gibi gruplardan oluşabilir.

Kulüp modeli

Bu çerçeve işinde bir kulüp modelinden bahsetmek gerekir ise temelinde bireyin bulunduğu bir evden bahsedilebilir. Model ÖZGÜVENLİ ve özgün karakterini koruyan bu temelin üzerinde dört taşıyıcı kolon aracılığı ile yükselmektedir. FİZİKSEL gelişim, PSİKOLOJİK gelişim, SOSYAL gelişim ve BECERİ gelişimi olarak değerlendirilebilecek bu kolonları tamamlayan çatı ise hem bireyin içinde bulunduğu topluma faydalı olma tecrübesini kazanması, hem de temelde yer alan bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayacak olan SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ olacaktır.

Fayda amaçlı spor kulübü

Sonuç olarak, bize göre bir spor kulübünün hedefi “Fayda Amaçlı bir Spor Kulübü” çerçevesi içinde, sporun özündeki coşkuyu ve neşeyi kaybetmeden, bireylere katkıda bulunarak toplumun yükselmesine hizmet etmek olmalıdır.

PAYLAŞ

YORUMLAR

blog comments powered by Disqus